Các trường này là bắt buộc:, Mô tả, Giá bất động sản, Hình ảnh, Vị trí
Thông tin bất động sản
Giá bất động sản
Chọn danh mục

Chọn trạng thái bất động sản
Hình ảnh/ PDF
  Drag and Drop Images or

  * Yêu cầu ít nhất 1 hình ảnh cho một lần gửi hợp lệ. Kích thước tối đa là 500 / 500px.Bạn có thể tải lên tối đa 30 hình ảnh
  ** Nhấp đúp vào hình ảnh để chọn nổi bật.
  *** Thay đổi thứ tự hình ảnh bằng Kéo & Thả.
  **** Tải lên các tệp PDF được hỗ trợ.
  ***** Hình ảnh có thể mất nhiều thời gian hơn để được xử lý.

  Chèn video
  Video thực tế ảo (Virtual Tour)
  Vị trí danh sách
  Chi tiết bất động sản
  Tiện nghi và tính năng
  Tiện nghi bất động sản

  Vị trí bất động sản

  So sánh các bảng liệt kê